ChatBot : Claim & Warranty
  • slidebg1
    Welcome To SPB & PLT System.
  • slidebg1
    Welcome To SPB & PLT System.


Login

Please Login into Warranty SPB & PLT System.


Terms & Policy

ข้อตกลงและเงื่อนไขการรับประกัน ( Warranty Condition )

การเปลี่ยนสินค้าหลังการซื้อ และเงื่อนไขการรับประกัน

การเปลี่ยนสินค้าหลังการซื้อ

กรณีสินค้า มีปัญหาจากการชำรุดเสียหายเนื่องจากการผลิต สามารถเปลี่ยนสินค้าใหม่ได้ ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า (วันที่ออกบิลใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี)

บริษัทฯ รับประกันสินค้าดังนี้

1. สินค้ามีส่วนประกอบของยาง และกาว ภายใน 1 ปี

2. เฟรมและตะเกียบ SPECIALIZED รับประกันตลอดอายุการใช้งาน และรับประกันสี 2 ปี (นับจากวันที่ซื้อสินค้าที่ระบุในใบเสร็จ ใบรับประกัน)

3. เฟรม และ ตะเกียบ COLNAGO รับประกัน 2 ปี กรณีที่มีการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ http://www.colnago.com/en/warranty ภายใน 10 วัน รับสิทธิ์การรับประกัน เพิ่ม 1ปี เป็น 3 ปี นับจากวันที่ซื้อที่ระบุในใบเสร็จ และใบรับประกัน ที่ออกโดยตัวแทนจำหน่ายของบริษัทฯเท่านั้น

4. ZIPP รับประกัน 2 ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้าที่ระบุในใบเสร็จ และใบรับประกัน ที่ออกโดยตัวแทนจำหน่ายของบริษัทฯเท่านั้น

5. TACX รับประกัน 2 ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้าที่ระบุในใบเสร็จ และใบรับประกัน ที่ออกโดยตัวแทนจำหน่ายของบริษัทฯเท่านั้น

ขั้นตอนการส่งเคลมสินค้า

1. กรุณานำหลักฐานการซื้อ หรือหลักฐานใบรับประกัน ทุกครั้งที่ส่งเคลมสินค้า

2. กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม
    - วันที่เขียนใบแจ้งเคลม
    - ชื่อร้านผู้แทนจำหน่าย และ ชื่อ-นามสกุล ลูกค้า, เบอร์โทรศัพท์
    - รหัสบาร์โค้ดสินค้า , รายละเอียดสินค้า , Serial No.
    - ระบุ บริเวณหรือจุด อาการ ปัญหา ความเสียหายให้ชัดเจนในแบบฟอร์มแจ้งส่งเคลม

3. ภาพถ่าย/ถ่ายวีดิโอ/ไฟล์ข้อมูล ที่แสดงความเสียหาย หรือปัญหาของสินค้าให้ชัดเจน

4. ก่อนส่งสินค้ามาเคลมกับบริษัทฯ ทุกครั้ง ทางดีลเลอร์ ต้องได้รับการยืนยันจากฝ่ายเคลม มิเช่นนั้นทางดีลเลอร์ต้องรับผิดชอบค่าขนส่งทั้งไปและกลับ

5. ในกรณีที่เป็นเฟรม หรือจักรยาน รวมทั้งอุปกรณ์ติดตั้ง ต้องส่งสินค้ามาทั้งคัน

6. หลังจากฝ่ายเคลมได้รับสินค้า จะมีเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ติดต่อกลับเพื่อ แจ้งสถานะผลการเคลม และระยะเวลาในการดำเนินการ รวมทั้งแจ้งสรุปหรือค่าใช้จ่ายในการซ่อม-เปลี่ยน (กรณีไม่อนุมัติเคลม)

7. ฝ่ายเคลมจะดำเนินการ ส่งคืน หรือทดแทน (ในกรณีที่มีสินค้าในสต็อก) ภายใน 5 วันทำการ

8. การส่งซ่อม ส่งเคลมต่างประเทศ ระยะเวลาอาจเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับทาง Supplier

เงื่อนไขการรับประกัน

1. ระยะเวลาของการรับประกัน บริษัทฯ อาจทำการซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ให้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ดุลยพินิจของบริษัทฯ

2. หลังจากซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้า การนับระยะเวลารับประกันจะเริ่มนับต่อเนื่องจากระยะเวลาที่เหลืออยู่

3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อสินค้าที่เสียหายที่อยู่นอกเหนือเงื่อนไขการรับประกัน หรือ สินค้าที่หมดประกันแล้ว

เงื่อนไขการปฏิเสธการรับประกัน

1. สินค้าที่เกิดความเสียหายจากการดัดแปลง แก้ไขหรือซ่อมแซม โดยบุคคลที่ไม่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ

2. สินค้าที่เกิดความเสียหายจากอุบัติเหตุ

3. สินค้าที่เสียหายจากการใช้งานผิดประเภท ผิดหลักวิธี

4. สินค้าที่ไม่มีใบรับประกันสินค้า หรือหลักฐานการซื้อขาย

5. สินค้ามือสอง สินค้าปลอม รวมทั้งสินค้าลอกเลียนแบบ

6. สินค้าที่ประกอบหรือติดตั้งโดยช่างที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของบริษัทฯ

7. การตัดสินใจ และคำวินิจฉัยของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

สถานที่จัดส่งสินค้าเคลม

- บริษัท สปอร์ต ไบซิเคิล จำกัด
    498 ซอยจัดสรรเอื้อวัฒนสกุล ถนนอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทร. 02-322-8216- 7 (จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.00 น.)

- บริษัท เปโลตอง จำกัด
    498 ซอยจัดสรรเอื้อวัฒนสกุล ถนนอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทร. 02-322-8216- 7 (จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.00 น.)


  ยอมรับเงื่อนไข | Please accept the terms.