ChatBot : Claim & Warranty
  • slidebg1
    Welcome To SPB & PLT System.
  • slidebg1
    Welcome To SPB & PLT System.

Terms & Policy

ข้อตกลงและเงื่อนไขการรับประกัน ( Warranty Condition )

การเปลี่ยนสินค้าหลังการซื้อ และเงื่อนไขการรับประกัน

การเปลี่ยนสินค้า

กรณีสินค้า มีปัญหาจากการชำรุดเสียหายเนื่องจากการผลิต สามารถเปลี่ยนสินค้าใหม่ได้ ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า (วันที่ออกบิลใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี)

สินค้าต้องมีป้ายราคา กล่องต้องสมบูรณ์ ปราศจากการใช้งานใด ๆทั้งสิ้น

สินค้าโปรโมชั่นไม่รับเปลี่ยนสินค้าและไม่สามารถเคลมสินค้าได้

บริษัทฯ รับประกันสินค้าดังนี้

SPECIALIZED เฟรมล้อ ROVALรับประกันตลอดอายุการใช้งาน (ยกเว้นกรณีได้รับอุบัติเหตุไม่รับเคลม)

SPECIALIZED งานสีและอะไหล่จักรยานรับประกัน 2 ปี สินค้าต้องไม่มีรอยจากการเกิดอุบัติเหตุ (นับจากวันที่ซื้อสินค้าที่ระบุในใบเสร็จใบรับประกัน)ที่ออกโดยตัวแทนจำหน่ายของบริษัทสปอร์ต ฟอร์ ไลน์ เท่านั้น

เฟรม และ ตะเกียบ COLNAGO รับประกัน 2 ปี (นับจากวันที่ซื้อสินค้าที่ระบุในใบเสร็จ ใบรับประกัน) ที่ออกโดยตัวแทนจำหน่ายของบริษัทเปโลตอง เท่านั้น

ZIPP /SRAM รับประกัน 2 ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้าที่ระบุในใบเสร็จ และใบรับประกัน ที่ออกโดยตัวแทนจำหน่ายของบริษัทเปโลตอง เท่านั้น เว้นแต่ล้อ ZIPP ตั้งแต่ปี 2021 จะรับประกันตลออดอายุการใช้งานโดยผู้ซื้อคนแรกเท่านั้น

SUPACAZ รับประกัน 1 ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้าที่ระบุในใบเสร็จ และใบรับประกันที่ออกโดยตัวแทนจำหน่ายของบริษัทเปโลตอง เท่านั้น

TACX รับประกัน 2 ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้าที่ระบุในใบเสร็จที่ออกโดย บริษัทเปโลตอง เท่านั้น

GARMIN รับประกัน 1 ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้าที่ระบุในใบเสร็จ ที่ออกโดยบริษัทสปอร์ต ฟอร์ ไลน์ เท่านั้น

ON รับประกัน 6 เดือน หรือ 200 กิโลเมตร นับจากวันที่ซื้อสินค้าที่ระบุในใบเสร็จ ที่ออกโดยบริษัทสปอร์ต ฟอร์ ไลน์ เท่านั้น

EXPROVA รับประกัน 1 ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้าที่ระบุในใบเสร็จ ที่ออกโดยบริษัทสปอร์ต ฟอร์ ไลน์ เท่านั้น

หมายเหตุ : รายการสินค้านอกเหนือจากข้างต้นไม่รับประกันสินค้า

อ้างอิงที่มาการรับประกัน :

ขั้นตอนการส่งเคลมสินค้า

1. ลงระบบเคลมสินค้า https://warranty.sportforlife.co.th/

2. กรอกรายละเอียดในระบบ
    • ชื่อร้านผู้แทนจำหน่าย และ ชื่อ-นามสกุล ลูกค้า, เบอร์โทรศัพท์
    • รหัสบาร์โค้ดสินค้า , รายละเอียดสินค้า , Serial No.
    • ระบุ บริเวณหรือจุด อาการ ปัญหา ความเสียหายให้ชัดเจนในระบบแจ้งส่งเคลม

3. ภาพถ่าย/ถ่ายวีดิโอ/ไฟล์ข้อมูล ที่แสดงความเสียหาย หรือปัญหาของสินค้าให้ชัดเจน ตัวอย่างเช่น
    • เฟรม/เบาะ/แฮนด์/ล้อ/ชิฟเตอร์ ถ่ายภาพบริเวณที่ชำรุดชัดเจนพร้อมภาพมุมกว้าง
    • สับจาน/ตีนผี ถ่ายภาพรหัสสินค้า พร้อม บันทึกวีดีโอ
    • Power Meter ค่า wat ไม่ถูกต้อง ต้องแนบเอกสาร ค่า watt และแนบค่า Zero Offset พร้อม VDO การแก้ไข Troubleshooting ทุกครั้ง

4. ก่อนส่งสินค้ามาเคลมกับบริษัทฯทุกครั้งทางดีลเลอร์ ต้องได้รับการยืนยันจากฝ่ายเคลมในเรื่องการอนุมัติเคลม ก่อนเท่านั้น มิเช่นนั้นหากมีการส่งมาโดยไม่มีการอนุมัติจากฝ่ายเคลมจะไม่รับชอบทรัพย์สินหากมีกรณีสูญหายเกิดขึ้น

5. หลังจากฝ่ายเคลมได้รับสินค้า จะมีการ แจ้งผลสถานะการเคลมในระบบเคลมและ Email ของลูกค้า

6. ฝ่ายเคลมจะดำเนินการ ส่งคืน หรือทดแทน (ในกรณีที่มีสินค้าในสต็อก) ภายใน 5 วันทำการ

7. การส่งซ่อม ส่งเคลมต่างประเทศ ระยะเวลาอาจเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับทาง Supplier

หมายเหตุ : XPLOVA สามารถส่งเคลมได้ที่ศูนย์ ACER ทั่วประเทศ https://acerthailand.com/service/
ON สามารถส่งเคลมได้ที่ [email protected] โทร 02-0953843
GARMIN/TACX สามารถเคลมได้ที่ Showroom Sport for life โดยต้องมีรูปภาพความเสียหาย และ ใบเสร็จแนบสำหรับการเคลมทุกครั้ง

เงื่อนไขการรับประกัน

1. ระยะเวลาของการรับประกัน บริษัทฯ อาจทำการซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ให้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ดุลยพินิจของบริษัทฯ

2. หลังจากซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้า การนับระยะเวลารับประกันจะเริ่มนับต่อเนื่องจากระยะเวลาที่เหลืออยู่

3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อสินค้าที่เสียหายที่อยู่นอกเหนือเงื่อนไขการรับประกัน

เงื่อนไขการปฎิเสธการรับประกัน

1. สินค้าที่เกิดความเสียหายจากการดัดแปลง แก้ไขหรือซ่อมแซมโดยไม่ได้ประกอบจากตัวแทนจำหน่ายของบริษัท

2. สินค้าที่เกิดความเสียหายจากอุบัติเหตุ

3. สินค้าที่เสียหายจากการใช้งาน ผิดหลักวิธี เช่น การใส่เบาะโดยใช้ตัวจับรางผิดประเภท และ แบต Etab ถอดโดยการดึงไม่ปลดล็อคตัวล็อค

4. สินค้าที่ไม่มีการลงทะเบียนการรับประกันจาก Web warranty หรือ หลักฐานการซื้อขายใบเสร็จรับเงินจากบริษัทเท่านั้น

สถานที่จัดส่งสินค้าเคลม

บริษัท สปอร์ต ฟอร์ ไล้ฟ์ จำกัด
    595 ถนนหลวงแพ่ง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10250 โทร. 02-0953560 (จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.00 น.)

บริษัท เปโลตอง จำกัด
    595 ถนนหลวงแพ่ง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10250 โทร. 02-0953560 (จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.00 น.)


  ยอมรับเงื่อนไข | Please accept the terms.

Login

Please Login into Warranty SPB & PLT System.