ChatBot : Claim & Warranty

Terms & Policy

ข้อตกลงและเงื่อนไขการรับประกัน ( Warranty Condition )

การเปลี่ยนสินค้าหลังการซื้อ และเงื่อนไขการรับประกัน

การเปลี่ยนสินค้า

กรณีสินค้า มีปัญหาจากการชำรุดเสียหายเนื่องจากการผลิต สามารถเปลี่ยนสินค้าใหม่ได้ ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า (วันที่ออกบิลใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี)

สินค้าต้องมีป้ายราคา กล่องต้องสมบูรณ์ ปราศจากการใช้งานใด ๆทั้งสิ้น

สินค้าโปรโมชั่นไม่รับเปลี่ยนสินค้าและไม่สามารถเคลมสินค้าได้

บริษัทฯ รับประกันสินค้าดังนี้

SPECIALIZED เฟรม, ล้อ ROVAL รับประกันตลอดอายุการใช้งาน (ยกเว้นกรณีได้รับอุบัติเหตุและการติดตั้งที่ผิดวิธี โดยไม่ใช่ช่างจักรยานฯ ไม่รับเคลม)

SPECIALIZED งานสี จักรยานรับประกัน 2 ปี สินค้าต้องไม่มีรอยจากการเกิดอุบัติเหตุ หรือการกระทำที่จงใจทำให้สีหมอง การรับประกันจะนับจากวันที่ซื้อสินค้าที่ระบุในใบเสร็จ และใบรับประกัน จะออกโดยตัวแทนจำหน่ายของบริษัท สปอร์ต ฟอร์ ไล้ฟ์ จำกัด เท่านั้น

SPECIALIZED หมวก รองเท้า และ อะไหล่จักรยาน รับประกัน 2 ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้าที่ระบุในใบเสร็จรับเงิน สำหรับสินค้ารุ่นใหม่เท่านั้น (New Year Model) และใบรับประกัน จะออกโดยตัวแทนจำหน่ายของบริษัท สปอร์ต ฟอร์ ไล้ฟ์ จำกัด เท่านั้น
*** ยกเว้น รองเท้า กรณี กาวหลุด หรือ ลอก อยู่นอกเหนือการรับประกันทั้งสิ้น***

เฟรม และ ตะเกียบ COLNAGO รับประกัน 2 ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้าที่ระบุในใบเสร็จ ใบรับประกัน ที่ออกโดยตัวแทนจำหน่ายของ บริษัท เปโลตอง จำกัด เท่านั้น

ZIPP /SRAM รับประกัน 2 ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้าที่ระบุในใบเสร็จรับเงิน สำหรับสินค้ารุ่นใหม่เท่านั้น (New Year Model) และใบรับประกันที่ออกโดยตัวแทนจำหน่ายของบริษัท เปโลตอง เท่านั้น
** เว้นแต่ล้อ ZIPP ตั้งแต่ปี 2021 จะรับประกันตลออดอายุการใช้งานโดยผู้ซื้อคนแรกเท่านั้น **

SUPACAZ รับประกัน 1 ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้าที่ระบุในใบเสร็จ สำหรับสินค้ารุ่นใหม่เท่านั้น (New Year Model) และใบรับประกันที่ออกโดยตัวแทนจำหน่ายของบริษัท เปโลตอง จำกัด เท่านั้น

TACX รับประกัน 2 ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้าที่ระบุในใบเสร็จ สำหรับสินค้าร่นใหม่เท่านั้น (New Year Model) ที่ออกโดย บริษัท เปโลตอง จำกัด เท่านั้น

GARMIN รับประกัน 1 ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้าที่ระบุในใบเสร็จ ที่ออกโดยบริษัทสปอร์ต ฟอร์ ไล้ฟ์ จำกัด เท่านั้น

ON รับประกัน 6 เดือน หรือ 200 กิโลเมตร นับจากวันที่ซื้อสินค้าที่ระบุในใบเสร็จ ที่ออกโดยบริษัทสปอร์ต ฟอร์ ไล้ฟ์ จำกัด เท่านั้น

EXPROVA รับประกัน 1 ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้าที่ระบุในใบเสร็จ ที่ออกโดยบริษัทสปอร์ต ฟอร์ ไล้ฟ์ จำกัด เท่านั้น

หมายเหตุ : รายการสินค้านอกเหนือจากข้างต้นไม่รับประกันสินค้า

อ้างอิงที่มาการรับประกัน :

ขั้นตอนการส่งเคลมสินค้า

1. ลงระบบเคลมสินค้า https://warranty.sportforlife.co.th/

2. กรอกรายละเอียดในระบบ
    • ชื่อร้านผู้แทนจำหน่าย และ ชื่อ-นามสกุล ลูกค้า, เบอร์โทรศัพท์
    • รหัสบาร์โค้ดสินค้า , รายละเอียดสินค้า , Serial No.
    • ระบุ บริเวณหรือจุด อาการ ปัญหา ความเสียหายให้ชัดเจนในระบบแจ้งส่งเคลม

3. ภาพถ่าย/ถ่ายวีดิโอ/ไฟล์ข้อมูล ที่แสดงความเสียหาย หรือปัญหาของสินค้าให้ชัดเจน ตัวอย่างเช่น
    • เฟรม/เบาะ/แฮนด์/ล้อ/ชิฟเตอร์ ถ่ายภาพบริเวณที่ชำรุดชัดเจนพร้อมภาพมุมกว้าง
    • สับจาน/ตีนผี ถ่ายภาพรหัสสินค้า พร้อม บันทึกวีดีโอ
    • Power Meter ค่า watt ไม่ถูกต้อง ต้องแนบเอกสาร ค่า watt และแนบค่า Zero Offset พร้อมแนบคลิป VDO การแก้ไข Troubleshooting ทุกครั้ง จำนวน 2 คลิป

4. ก่อนส่งสินค้ามาเคลมกับบริษัทฯทุกครั้งทางดีลเลอร์ ต้องได้รับการยืนยันจากฝ่ายเคลมในเรื่องการอนุมัติเคลม ก่อนเท่านั้น มิเช่นนั้นหากมีการส่งมาโดยไม่มีการอนุมัติจากฝ่ายเคลมจะไม่รับชอบทรัพย์สินหากมีกรณีสูญหายเกิดขึ้น

5. หลังจากฝ่ายเคลมได้รับสินค้า จะมีการ แจ้งผลสถานะการเคลมในระบบเคลมและ Email ของลูกค้า

6. ฝ่ายเคลมจะดำเนินการ ส่งคืน หรือทดแทน (ในกรณีที่มีสินค้าในสต็อก) ภายใน 5 วันทำการ

7. การส่งซ่อม ส่งเคลมต่างประเทศ ระยะเวลาอาจเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับทาง Supplier

หมายเหตุ : XPLOVA สามารถส่งเคลมได้ที่ศูนย์ ACER ทั่วประเทศ https://acerthailand.com/service/
ON สามารถส่งเคลมได้ที่ susport@mentagram.com โทร 02-0953843
GARMIN/TACX สามารถเคลมได้ที่ Showroom Sport for life โดยต้องมีรูปภาพความเสียหาย และ ใบเสร็จแนบสำหรับการเคลมทุกครั้ง

เงื่อนไขการรับประกัน

1. ระยะเวลาของการรับประกัน บริษัทฯ อาจทำการซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ให้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ดุลยพินิจของบริษัทฯ

2. หลังจากซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้า การนับระยะเวลารับประกันจะเริ่มนับต่อเนื่องจากระยะเวลาที่เหลืออยู่

3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อสินค้าที่เสียหายที่อยู่นอกเหนือเงื่อนไขการรับประกัน

เงื่อนไขการปฎิเสธการรับประกัน

1. สินค้าที่เกิดความเสียหายจากการดัดแปลง แก้ไขหรือซ่อมแซมโดยไม่ได้ประกอบจากตัวแทนจำหน่ายของบริษัท

2. สินค้าที่เกิดความเสียหายจากอุบัติเหตุทุกกรณี

3. สินค้าที่เสียหายจากการใช้งาน ผิดหลักวิธี เช่น การใส่เบาะโดยใช้ตัวจับรางผิดประเภท และ แบต Etab ถอดโดยการดึงไม่ปลดล็อคตัวล็อค

4. สินค้าที่ไม่มีการลงทะเบียนการรับประกันจาก Web warranty หรือ หลักฐานการซื้อขายใบเสร็จรับเงินจากบริษัทเท่านั้น

5. ประเภทรายการที่ไม่ครอบคลุมในการรับประกันมีดังนี้

    • Aero bar pads
    • Batteries
    • Bottomout pads
    • Bushings
    • Chains
    • Disc brake rotors
    • Free hub bodies & pawls & Driver bodies
    • Handlebar grips & grip tape
    • Helmet straps
    • Mouth port & hydration accessories
    • Rubber moving parts
    • Shifter, brake cables & casings (inner and outer)
    • Spokes
    • Stripped threads/bolts (aluminum, titanium, magnesium or steel)
    • Tools
    • Upper tubes (stanchions)
    • Air sealing O-rings
    • Bearings
    • Brake pads
    • Cassettes
    • Corrosion
    • Dust seals
    • Foam rings, Glide rings
    • Helmet foam pads
    • Jockey wheels
    • Rear shock mounting hardware and main seals
    • Saddle cover
    • Shifter grips
    • Spokes
    • Tires
    • Transmission gears
    • Wheel braking surfaces

สถานที่จัดส่งสินค้าเคลม

บริษัท สปอร์ต ฟอร์ ไล้ฟ์ จำกัด
    498 ซอย จัดสรรเอื้อวัฒนสกุล ถนนอ่อนนุช แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทร. 02-095-3556 (จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.00 น.)

บริษัท เปโลตอง จำกัด
    498 ซอย จัดสรรเอื้อวัฒนสกุล ถนนอ่อนนุช แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทร. 02-095-3556 (จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.00 น.)


  ยอมรับเงื่อนไข | Please accept the terms.

Login

Please Login into Warranty SPB & PLT System.